Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din lägenhet (gäller både bostadsrätterna och hyresrätterna i vår brf) i andra hand krävs styrelsens godkännande. Det är inte tillåtet att hyra ut och sedan ansöka om godkännande i efterhand. Reglerna kring andrahandsuthyrning är styrda av vår stadgar (stadgar hittar du i menyn till vänster). Bryter man mot stadgars regler riskerar man att bostadsrätten kan förverkas och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.

Du, som vill hyra ut, ska lämna in en skriftlig förfrågan till styrelsen. Blanketten med ansökan finner du här: Brf_Altonahuset_andrahandsansokan.pdf. Fyll in blanketten digitalt och maila den till styrelsen på styrelse@brfaltonahuset.se.

VIKTIGT!
Glöm inte att skriva skälet till uthyrningen samt tidsperioden som uthyrningen gäller. Notera att styrelsen endast godkänner uthyrningar för 6 månader åt gången. Dvs. vill du hyra ut lägenheten längre än så, måste du ansöka om på nytt efter cirka fem månader. Se till att ansöka i god tid då styrelsen fattar besluten på styrelsemöten som sker en gång i månaden.

Om en medlem eller hyresgäst hyr ut sin lägenhet utan styrelsen tillåtelse, kommer styrelsen att skicka en anmodan om rättelse. Läs mer om detta i vår stadgar.

Tänk på att det är ni som är ägare (eller hyresgäst) till lägenheten som är fullt ansvariga under hela andrahandsuthyrningen. Dvs för störningar eller skador orsakade av din hyresgäst, ansvarar du själv både ekonomiskt och juridiskt för.

Vänligen informera dina hyresgäster om våra ordningsregler (www.brfaltonahuset.se/ordningsregler/), samt regler för tvättstuga, garage och sophantering. Info om dessa finns här på hemsidan i menyn till vänster.

Se också den Policy för upplåtande av bostadsrätt i andra hand som styrelsen antagit.