Gemensamma utrymmen

Innergården
Vi fräschar kontinuerligt upp vår innergård. För en bättre trivsel planterar vi nya blommor och växter och undersöker övriga förslag på förbättringar som kan göra vår gård mer trivsam. Lekplatsen är på vardagar mellan kl 9-17 reserverad för dagiset, övriga tider är den till för alla boende. Om du ska ha något större, eller livligt, arrangemang på innergården var vänlig informera de som bor i fastigheten.

Cykelgarage
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelgaraget eller parkeras i cykelställen utanför. Var noga med att dörren är stängd när du inte vistas i förrådet, detta för att undvika stölder.

Garageport
Om garageporten ej stängs kontrollera att ingen av nödstoppskontakterna är intryckta. Vid problem kontakta styrelsen för felanmälan.

Förråden
I föreningen finns det vinds- och källarförråd. Till vissa lägenheter tillhör källarförråd och till vissa vindsförråd.

Föreningen ansvarar inte för innehållet i dessa, så undvik att förvara stöldbegärligt egendom i förråden. Det är absolut förbjudet att ställa saker i gångarna utanför förråden då detta medför en stor fara vid brand. Vi som förening riskerar höga böter om detta inte följs.
Det är också absolut förbjudet att förvara brandfarliga eller explosiva ämnen i vinds- eller källarförråden.