Övrig information

Avfallshantering
I sopnedkasten får endast vanligt hushållsavfall kastas. I källaren finns kärl för sopsortering av bl.a. glas, papper, plast och metall. Skrymmande föremål som möbler, byggavfall m.m ansvarar man som boende själv för att det kommer till soptippen/återvinningscentralen. Det är absolut förbjudet att ställa skräp bredvid soptunnorna, utanför vinds- och källarförråd eller i trappuppgångar.
Den närmaste återvinningscentralen är ”Norra Hamnens återvinningscentral” på Bjurögatan 20 i Malmö, läs mer om den på Sysavs hemsida. På Sysavs hemsida kan du se en lista med andra återvinningscentraler runt om i Malmö.

Brandsäkerhet
På grund av brandsäkerheten får inte barnvagnar, rullatorer, cyklar eller dylikt förvaras i entré eller trappuppgångar. Detta beror på att detta är en utrymningsväg och inte får innehålla föremål som kan hindra eller försvåra en utrymning. Även små föremål, som t ex en dörrmatta, kan i en rökfylld trappuppgång orsaka att människor ramlar och blir oförmögna att ta sig ut. Alla lägenheter måste vara utrustade med brandvarnare.

Vattenavstängning
Om man behöver stänga av vattnet vid t.ex. renovering så måste det först godkännas av styrelsen. Avstängning bör ske mellan klockan 08:00-10:00 på vardagar och tiden som vattnet är avstängt skall minimeras. Detta eftersom man måste stänga av vattnet för alla trappuppgångar och lokaler, dvs frisörsalong, förskola osv. Alla skall informeras senast 4 arbetsdagar innan vattenavstängningen och lägenhetsinnehavaren skall sätta upp lappar i alla TRE trappuppgångar (Altonagatan 4, Stora Nygatan 22 & 24) samt till alla lokaler: frisörsalong, Handyman, Matton och förskolan.

Garaget
I föreningens garage erbjuds parkeringsplatser efter tillgång och i enlighet med en antagen parkeringspolicy.