Styrelsen

Hela styrelsen
Vänligen kontakta styrelsen via mail styrelse@brfaltonahuset.se
Inkommande mail till styrelsen läses frekvent, med eventuella kortare uppehåll under semesterveckor och jultider. Mailet är den kanalen som du som medlem hänvisas till om du vill få kontakt med styrelsen.

Nuvarande styrelse:

Ordförande
August Söderlind, Stora Nygatan 22
august@brfaltonahuset.se

Sekreterare
Johan Liffner, Altonagatan 4
johan.l@brfaltonahuset.se

Ledamot
Tina Lambert Andersen, Stora Nygatan 24
tina@brfaltonahuset.se

Ledamot
Jonas Gustafsson, Stora Nygatan 22
jonas@brfaltonahuset.se

Suppleant
Johan van Ketwich, Stora Nygatan 24
johan.k@brfaltonahuset.se