Tvättstugan

Föreningens tvättstuga är belägen i källaren (plan -1) på Stora Nygatan 22. Från Altonagatan nås den via garaget och från Stora Nygatan via hissarna.

Tvättstugan 1 & 2 samt torkrum
Det finns en tvättstuga – Tvättstugan 1 – med två stora tvättmaskiner, en stor torktumlare och tillhörande torkrum. Det finns även en mindre tvättstuga – Tvättstugan 2 – med en mindre tvättmaskin och en mindre torktumlare.

Tvättid bokas endast med en bokningskolv på tavlorna utanför tvättstugan. Man bokar EN tvättstuga åt gången och EN tvättid åt gången. Notera att torkrummet tillhör bokningen av Tvättstugan 1. Saknar du en bokningskolv, kontakta styrelsen för inköp av en ny. Här finns det nyckel-prislista.

Har du inte utnyttjat din bokade tvättid under 60 minuter efter utsatt tid får någon annan ta din tvättid.

Det är tillåtet att torka sin tvätt i torkrummet 60 minuter efter avslutad, bokad tvättid i Tvättstugan 1. Längre torktid bör ske i samråd med den som tvättar efter dig.

Tvättider under alla dagar
Pass 1 – klockan 08:00 – 12:00
Pass 2 – klockan 12:00 – 16:00
Pass 3 – klockan 16:00 – 20:00
Pass 4 – klockan 20:00 – 08:00

Ordningsregler för tvättstugan

  • Det är absolut INTE tillåtet att tvätta på någon annans bokade tid.
  • Torkrummet tillhör den stora tvättstugan (Tvättstugan 1) och får endast användas av den som tvättar där, om de som tvättar inte kommit överens om något annat.
  • Det är tillåtet att torka sin tvätt i torkrummet 60 minuter efter avslutad, bokad tvättid i Tvättstugan 1.
  • För att undvika stölder av obehöriga glöm inte att låsa tvättstugan när du inte är där.
  • För att ta vara på vår tvättstuga tänk på att bla tvätta bygelbehåar i tvättpåse, inte färga textiler i maskinerna, inte fylla maskinerna mer än brukligt och inte överdosera med tvättmedel.
  • Lämna tvättstugan som du fann den, eller renare. Efter tvätt glöm inte rengöra filtret i torktumlaren, rengöra tvättmedelsfacken / sköljmedelsfacken och torka av maskinerna. Tänk även på att tömma spannen i torkrummet för att undvika översvämning.
  • Lägg tillbaka tvättklämmorna i lådan så inte nästa som tvättar måste göra detta.
  • Avsluta med att torka av golven i de rum du använt.

  Släck ljuset & lås tvättstugan efter dig!

  Om någon maskin är sönder eller något annat går sönder felanmäler du det till styrelsen.