Stadgar och ordningsregler

Stadgarna är ett lagverk som reglerar medlemmars rättigheter och skyldigheter. Stadgarna styr också styrelsens uppdrag samt regler kring föreningsstämma och hur ekonomiska medel skall fördelas i föreningen.

Brf. Altonahuset tog under 2017 fram nya stadgar. Stadgarna uppdaterades från tidigare gällande stadgar. Stora delar av texten är direkt korrelerade med Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar.

Klicka på nedanstående länk för att ladda ned Brf. Altonahuset stadgar.

Brf. Altonahusets stadgar

För att göra vår förening trivsam för alla har vi infört gemensamma ordningsregler. Dessa regler är en riktlinje för den enskilde lägenhetsinnehavarens skyldigheter gentemot föreningen och sina grannar.

Brf. Altonahusets ordningsregler